Frede P. Jensen og den danske indkredsning af Sverige 40 år efter

Print Friendly, PDF & Email

                                                                                                                 Januar 2017
Frede P. Jensen og den danske indkredsning af Sverige 40 år efter

I 1918 udgav den svenske historiker Arthur Stille bogen De ledande idéerne i krigsföringen i Norden 1563-1570, hvor han fremsatte den teori, at skabelsen af det svenske imperium var at se som en forsvarshandling og reaktion på en dansk omkredsning af Sverige, som var så kvælende og truende, at først med erobringen af en række danske og norske territorier i Østersøen og på den skandinaviske halvø kunne Sverige blive en livsduelig stat. Stilles teori blev ganske indflydelsesrig og fundament for en hel teoridannelse om skabelsen af den svenske stormagt, som ser den som grundlæggende defensiv og sikkerhedsbestemt. I 1976 kritiserede den danske historiker Frede P. Jensen skarpt Stilles tese i en artikel i Historisk Tidsskrift, Her påpegede Jensen, at den danske omkredsning var mere tilsyneladende end reel, at Stille var influeret af samtidige geostrategiske idéer og højreorienterede strømninger med antidemokratisk islæt, og at de svenske konger i øvrigt ikke selv følte sig som truede. Det var snarere undervurdering af dansk beslutsomhed og ressourcer, som forklarede deres provokerende politik på til 7.årskrigen 1563-70 og Kalmarkrigen 1611-13.

I min artikel vurderer jeg receptionen af Frede P. Jensens kritik de forløbne 40 år gennem en analyse af en række vigtige historiske værker og ved at udsende et spørgeskema til udvalgte historikere i Danmark, Sverige og Norge. Konklusionen er, at Stilles teori må anses for at være forladt i skandinavisk historisk forskning, men stadig er at finde i større og angelsaksisk historieskrivning, som for en dels vedkommende viser betydeligt ukendskab til dansk og norsk forskning.

Artiklen er i det netop udgivne festskrift til John T. Lauridsen, forskningschef på det Kgl. Bibliotek.

Kildekunst” – Historiske & kulturhistoriske studier. Festskrift til John T. Lauridsen

Red. af Sofie Lene Bak, Thorsten Borring Olesen, Lene Eklund-Jürgensen, Erland Kolding Nielsen, Henrik Lundtofte, Rasmus Mariager & Jakob K. Meile]

Det Kongelige Bibliotek & Museum Tusculanums Forlag, 2017. 1.267 sider i to bind.

Udkommer i rækken Danish Humanist Texts & Studies som vol. 55.

Artiklen er at finde i bind 2, side 31-54.

 

 

Nye indlæg