A History of Prices and Wages in Denmark, 1660-1800. vol. 2: Prices and Wages in Danish estate Accounts

Print Friendly, PDF & Email

a-history-of-pricesA History of Prices and Wages in Denmark, 1660-1800. vol. 2: Prices and Wages in Danish estate Accounts.
Med Mette Ehlers og Erik Helmer Pedersen.
837 sider. Schultz Grafisk 2004.
Kan købes fra Kildeskriftselskabets hjemmeside 
Matroslønninger i den danske handelsflåde 1750-1807. Erik Gøbel (red.), Hilsen til søens folk. Festskrift til Anders Monrad Møller. Maritim Kontakt XXIV 2002. s. 25-31.
Landbrug lokalhistorie og langt fra Danmark. Festskrift til Erik Helmer Pedersen i anledning af hans 70 års fødselsdag lørdag den 6. juli 2002. Odense 2002. (Red. Dan H. Andersen, Claus Bjørn, Tormod Hessel og Jette Mackintosh)

Retur:  BøgerCV 
Det endelige værk på 837 sider bestod af to dele. Den ene var en stor mængde tabeller på priser på varer købt og solgt i landbosamfundet 1660-1800, hvortil der var knyttet redegørelser om benævnelser og kvaliteter for hver enkelt varegruppe. Den andel del var tabeller med lønninger på funktionærer og løsarbejdere på godserne med indgående diskussioner af løndannelse og -udvikling.Universitetsverdenen er oversået med ligene af strandede projekter, og den danske prishistorie var et af dem. Bind 1. om vekselkurser og priser i København 1660-1800 udkom i 1958, og der er samlet et kolossalt materiale til priser i handelskompagnierne, kirker og kæmnere, og de danske godser, men arbejdet kom ikke videre. Priser og lønninger i de danske godser skulle have været udgivet af lektor Erik Helmer Pedersen, men problemer med databehandling og klargøring af materialet havde stoppet arbejdet. Nu mente Erik, at tiden var kommet og spurgte mig, om jeg ville være villig til at færdiggøre projektet i samarbejde med ham. Carlsbergfonden var interesseret i at få lukket et gammelt projekt, og vi gik i gang med arbejdet i begyndelsen af 1998 på en bevilling på fonden på 1½ års løn til mig samt penge til studentermedhjælpere.

Flere af de studerende på projektet skrev glimrende opgaver på grundlag af materialet, herunder Mette Dahl Hansen, som skrev om levestandarden for løsarbejdere på Løvendal Gods i 2. halvdel af 1700-årene, og Lene Stampe Jensen, som skrev om reallønsudviklingen for københavnske murersvende 1750-1800. Begge opgaver fortjener virkelig at blive udgivet, men desværre har både Mette og Lene haft for travlt til at gøre det. Jeg fik lov til at bruge nogle af deres resultatet i den artikel, jeg skrev i festskriftet til Anders Monrad Møller i 2002 om reallønsudviklingen for matroser i Middelhavsfart 1750-1800. Her kunne jeg på meget tilfredsstillende måde kombinere det prishistoriske materiale med mit arbejde med Middelhavsfarten og vise, at matroser på skibe under dansk flag i modsætning til andre arbejdere var i stand til at fastholde og måske øge deres realløn i 2. halvdel af 1700-årene, og at der var en direkte sammenhæng mellem dansk neutralitet under de store europæiske krige og den positive lønudvikling for matroserne.

Jeg havde forventet, at der ville være generel tilfredshed på Instituttet med færdiggørelsen af et gammelt projekt, men i stedet modtog jeg ved flere lejligheder forbavsende uforskammede bemærkninger om projektet, som sammen med nogle ubehagelige eksempler på mangel på respekt for mig og mit arbejde i stigende grad gjorde det klart for mig, at jeg skulle væk. Jeg tog orlov et år og indsendte derefter med en stor følelse af lettelse min opsigende. Fra 1. september 2006 var jeg freelancer. Jeg tror, at min betydelige produktivitet de følgende år skyldtes følelsen af at være en fri mand og blive respekteret på en måde, jeg ikke havde været før. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye indlæg